Thang nhôm Poongsan Hàn Quốc cao cấp

Nhấp vào xem đầy đủ hơn các model với chiều cao tương ứng, đa dạng hơn.

Nhấp vào xem đầy đủ hơn các model với chiều cao tương ứng, đa dạng hơn.

Nhấp vào xem đầy đủ hơn các model với chiều cao tương ứng, đa dạng hơn.

Nhấp vào xem đầy đủ hơn các model với chiều cao tương ứng, đa dạng hơn.

Nhấp vào xem đầy đủ hơn các model với kích thước tương ứng, đa dạng hơn.

Phụ kiện duy nhất áp dụng cho dòng thang rút chữ A đa năng Poongsan

Hãy theo dõi videos để xem cách họ sử dụng hiệu quả phụ kiện cho thang nhôm Poongsan như thế nào nhé

Gọi ngay 093 4410219 để được tư vấn kỹ thuật !

THANG NHÔM CHỮ A-RÚT

Thang nhôm chữ A-rút Poongsan là thang nhôm có hình dáng chữ A và rút được để thay đổi chiều cao phù hợp cho nhu cầu sử dụng. Ngoài ra thang nhôm Poongsan chữ A-Rút còn sử dụng được khi rút 1 bên bậc thấp-1 bên bậc cao giúp tầm với từ người sử dụng đến tường nhà giảm đáng kể

Thang nhôm Poongsan PS-43

Giá bán lẻ: 2.100.000

Thang nhôm Poongsan PS-44

Giá bán lẻ: 2.900.000

Thang nhôm Poongsan PS-45

Giá bán lẻ: 2.000.000

Thang nhôm Poongsan PS-46

Giá bán lẻ: 2.000.000

Thang nhôm Poongsan PS-47

Giá bán lẻ: 2.000.000

Thang nhôm Poongsan PS-48

Giá bán lẻ: 2.000.000

Thang nhôm Poongsan PS-49

Giá bán lẻ: 2.000.000

Thang nhôm Poongsan PS-50

Giá bán lẻ: 2.000.000

Thang nhôm Poongsan PS-51

Giá bán lẻ: 2.000.000

Thang nhôm Poongsan PS-52

Giá bán lẻ: 2.000.000

Thang nhôm Poongsan PS-53

Giá bán lẻ: 2.000.000